URLConnection Timeout Problemi

JDK 1.4 le çalışmak zorundaysanız ve URLConnection sınıfını kullanıyorsanız timeout problemleriyle ulaşacaksınız demektir. JDK 1.5 ile birlikte url.openConnection() fonksiyonu timeout parametresi kabul etmekte fakat benim gibi birtakım bağımlılıklardan ötürü JDK 1.4 kullanmak zorundaysanız timeout parametreli versiyonu kullanamıyorsunuz.Çözümü aslında farklı bir şekilde çözmek mümkün. sun.net.client.defaultConnectTimeout ve sun.net.client.defaultReadTimeout isminde parametrelerini kullanabilirsiniz.System.setProperty("sun.net.client.defaultConnectTimeout", "60000");
System.setProperty("sun.net.client.defaultReadTimeout", "60000");

URL url = new URL(servlet.toExternalForm() + "/" + task);

URLConnection con = url.openConnection();

con.setDoInput(true);
con.setDoOutput(true);
con.setUseCaches(false);


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !