Google Collections Library

Javalobby Google Collection library ile ilgili oldukça başarılı bir makale inceledim. Kevin ve Jared isimli iki delikanlı bu projenin sahipleri anlaşılan. Proje hakkında kısaca soruları cevaplamışlar.Sorular oldukça başarılı. Google Collection Library hangi problemi gidermek için geliştirildi şeklinde bir soru var. Geliştiricilerin cevabı ise herhangi bir problemi gidermek için değil, birtakım işleri daha hızlı kodlamak, kodun incelenebilirliğini arttırmak için geliştirdiğini belirtiyor. Kod karmaşasını azalttığı (reducing the amount of boilerplate low-level code you need to write) ve uygulama geliştiricilere hız kazandırabilecek bir kütüphane olduğunu eklemişler.Google Collection Library kullanılarak yapılabilen her kodun kullanmayarakta yapılabileceği bir gerçek. Ama yapılacak işleri kolaylaştırılması da bir gerçek. Multimap, multiset, bimap gibi komplex tiplerin Hashset lerini tutabileceğiniz generic veri tipleri kütüphane içerisinde mevcut. Buradan erişilecek makalelerde kod örnekleri de mevcut. Library kullanımının kod karmaşasını azalttığı, okunurluğu ve anlaşılırlığı arttırdığını kod içerisinde görmek oldukça önemli.Google Collection Library kodlarının oldukça iyi test edildiği ve herhangi bir sorunla karşılaşmanın pek mümkün olmadığını da belirtmişler. Google şirketi genelinde 2005 ten bu yana yaygın olarak JDK 1.5 kullanımı olduğundan ve library nin JDK 1.5 eksikliklerini giderecek şekilde geliştiridiği belirtilmiş.Apache Commons la karşılaştırıldığında ise kendi kodlarını oldukça esnek bulduklarından bahsetmişler. Apache derneğinin kodlarının belirli bir kullanıcı kitlesinden ve kullanımı kazanmasından sonra esnek bir şekilde interface değişikliğine gidemeyeceğinden fakat Google Commons la ilgili geribildirimlere göre geliştirme yönüne karar verilebileceğinden söz edilmiş. Aslında bu cümleden tam olarak neyi karşılayacaklarının net olmadığı sonucu kolaylıkla çıkartılabilir. Yani sizler geribildirimde bulunun, biz ekleriz şeklinde hareket edeceklerini söylüyorlar. Bu arada Google Commons Library kodları 1.0 versiyonu kullanıcılarla paylaşılmakta.Google Commons Library projesi, Google firmasında geliştirilen projelerde kullanılan genel fonksiyonların tek bir kütüphanede toplanması fikriyle ortaya çıkmış. Tıpkı Apache Commons kütüphanesinde olduğu gibi. İlk kullanıldığı projede Google Adwords olmuş. Henüz tamamlanmadan kullanılmaya başlanmış.Kevin ve Jared in ortak isteğiyle projenin kullanımının artması, geri bildirimlerle proje kullanıcılarının memnun edilmesi ardından projenin daha çok kullanımı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !